Kolarkojan

Kolarkojan

Kolning har en lång historia,och det går att belägga kolleveranser till hyttor och smedjor så långt tillbaka som 1300-talet. Spåren efter kolmilor och kolarkojor finns lite varstans i våra skogar. ”Kolarna”, de som byggde och passade kolmilorna och därefter levererade den färdiga kolen, behövde bo nära kolmilan. Det var viktigt att se till den dygnet runt, så att den inte började brinna. Därför byggde de en enkel koja, där de kunde laga mat och sova. En kopia av en gammal kolarkoja finns på Dössberget.tid

Lagom
tid att
lägga

30-120 min

alder

Passar
åldrar
mellan

1-100 år

var

Meter från värdshus-trappan

50-150 meter