Gammelgården

Den första byggnaden, som flyttades och byggdes upp på Dössberget var Gammelgården, som är en parstuga från 1700-talet.
Den blev klar i början av 1920-talet och då anskaffades även trösklada, stall, härbre och ladugård. Det blev en kringbyggd gård som idag har en rik samling av gamla bruksföremål från dåtidens självförsörjande hem.  tid

Lagom
tid att
lägga

30-120 min

alder

Passar
åldrar
mellan

2-100 år

var

Meter från värdshus-trappan

50-250 meter